Sinte-Mette in de Mechelse regio

Op 11 november vieren tal van gemeenten in de Mechelse regio Sint-Maarten of "Sinte-Mette".

Volgens de overlevering leefde Sint-Maarten in de 4de eeuw van onze tijdrekening. Hij werd geboren in Pannonië, het huidige Hongarije, en diende als jongeman in het Romeinse leger. Als soldaat begaf Maarten zich op een koude winterdag naar de stad Amiens in Frankrijk. Voor de stadspoorten ontmoette hij een naakte bedelaar die hem een aalmoes vroeg. Om de arme man te kleden, schonk Maarten hem de helft van zijn eigen mantel, die hij met z'n zwaard in twee had gesneden. Later zag hij in een droom Christus met de helft van zijn mantel om zich heen geslagen. Dit maakte zoveel indruk op de jongeman dat hij het leger vaarwel zei en zich geheel wijdde aan de Kerk. Hij stichtte meerdere kloosters en werd uiteindelijk bisschop van Tours (Frankrijk). Maarten overleed op 11 november 397 en werd snel heilig verklaard.

Het van oorsprong kerkelijke Sint-Maartensfeest werd uiteindelijk een heus kinderfeest waarbij de kinderen zich op de gulheid van Sint-Maarten beroepen om lekkers te krijgen.