Voetbedevaart Boom Scherpenheuvel

Ononderbroken sinds 1810, uitgezonderd in 2020 wegens de Covid-19 pandemie, richt de Broederschap O.-L.-Vrouw van Scherpenheuvel Boom vzw jaarlijks een voetbedevaart in naar het eeuwenoude Mariaoord in Scherpenheuvel. Het boek “ Scherpenheuvel – Oord van Vrede ” van de hand van A. Lantin, conservator van de schatkamer aldaar, vermeldt Boom bij de georganiseerde bedevaarten waarvan de begindatum met zekerheid gekend is. “Bedevaart ofte Pelgrimaegie nae Scherpenheuvel ter eeren van onse lieve Vrouwe van Scherpenheuvel gestigt op den 1 sten Juny 1810” prijkt op de eerste bladzijde van ons origineel stichtingsboek. Deze datum wordt door de broederschap aangenomen als stichtingsdatum.

Ons archief wordt beheerd door de Geschiedkundige Studiegroep "Ten Boome." Per 1 januari 1939 heeft kardinaal E.J.Van Roey de Broederschap canoniek bevestigd in de parochiekerk van O.-L.-Vrouw en St. Rochus te Boom. Tijdens de oorlogsjaren werd er door bepaalde personen borg gestaan zodat de bedevaart toch kon doorgaan. Onze “koets” werd in 1972 geschonken aan het Openluchtmuseum in Bokrijk waar ze bewaard wordt in de grote wagenhal. In 2009 werd ze n.a.v. de 200ste bedevaart tentoongesteld op de Markt in Boom. Ons processiekruisbeeld werd volledig gerestaureerd met steun van Cera en geselecteerd om tentoongesteld te worden in het Hof van Busleyden te Mechelen ter gelegenheid van Erfgoeddag met als thema “Zorg” – Collectie in de kijker op 23 april 2017. Het bedevaartskruis wordt continue gedragen tijdens de bedevaart, door de kruisdraagster of iemand anders die door het bestuur wordt aangesteld.

Naast de zorg en aandacht voor het materieel erfgoed dat onlosmakelijk bij onze voetbedevaart komt kijken, zijn de om en bij 100 bedevaarders en bedevaarsters natuurlijk essentieel om deze traditie jaarlijks verder te zetten.

Voetbedevaart Boom Scherpenheuvel 17/05/2014 | © /