Vrouwen in de bloemetjes tijdens de eucharistieviering aan de O.L.V. kapel op de Langenheuvel in Bouwel op 15 augustus

WAT

Jaarlijks, op 15 augustus, 10u30 is er een eucharistieviering aan de O.L.V. kapel waarop alle vrouwen in de bloemetjes gezet worden. Inwoners van de Langenheuvel en omgeving, ook uit het dorp van Bouwel, komen meevieren aan de kapel. Iedereen brengt zijn eigen stoeltje mee. Tijdens de misintenties worden de overledenen van vooral de wijk Langenheuvel herdacht. Alle aanwezigen krijgen de tekst van de liederen, zodat iedereen kan meezingen. Er worden uitsluitend Marialiederen gezongen.

Op het einde van de viering wordt door de mensen van het PT (parochieteam) aan alle vrouwen een cadeautje gegeven, een kaarsje, een bloemetje ... De kinderen wordt gevraagd om een bloemetje mee te brengen voor Maria. Die bloemen worden verzameld in vazen en aan het Mariabeeld in de kapel gezet.

Na de viering is iedereen uitgenodigd voor een hapje een drankje en vooral een gezellige babbel. Bij regenweer gaat de viering door in de parochiekerk in het dorp van Bouwel.

HERKOMST

De oudste vermelding van de kapel dateert uit 1626 en staat te lezen in een kerkvisitatie van het bisdom Antwerpen: ‘Er is in die parochie (Bouwel) een kleine bidplaats, waarin het beeldje van Onze-Lieve-Vrouw staat, en dat veel wordt bezocht door lijders aan koorts en waar veel offergaven gebracht worden. Met dit Onze-Lieve-Vrouwebeeld trokken de Bouwelaren devoot biddend door het dorp.’

In zijn testament van 9 mei 1697 schenkt een zekere Arnold Van Tongel 100 guldens voor het celebreren van misvieringen in de kapel. Eén ervan moest plaatsvinden op de jaarlijkse ‘kermisse’ van de Langenheuvel, gehouden op de feestdag van Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking. Dit feest werd destijds gevierd op 2 juli en is dus zeer waarschijnlijk de datum waarop de kapel feestelijk werd ingewijd.

In 1817 werd de nieuwe, huidige kapel van de Langenheuvel gebouwd.
In 1913 schreef liberaal schepen Frans Van Kuyck in zijn pamflet ‘De Dag Des Moeders’, op 15 augustus, moeten alle moeders geëerd worden. En zo geschiedde.
Naar overlevering vermoeden we dat de eerste processie ergens tussen de 2 wereldoorlogen plaats vond, op 15 augustus, gekoppeld aan de vieringen aan de kapel.

VERANDERINGEN

De processie is de laatste keer in 1992 tijdens de viering van het 175-jarig bestaan van de kapel, in een verkorte versie doorgegaan.

Vandaag is enkel de viering nog overgebleven, waar nog steeds heel veel volk naartoe komt.

Voor het PT de vieringen overnam van de priester in de parochie, werden enkel moeders voorzien van een presentje. Sinds het PT de organisatie heeft overgenomen, mogen alle vrouwen meedelen. In 2022 kregen we opmerkingen van mannen, die huisvader waren, en vonden dat zij ook een cadeautje verdienden.

WIE

  • De voorganger gaat de viering voor;
  • het parochieteam zorgt samen met diegene die de preek schrijft, voor de inhoud van de viering;
  • een aantal vrijwilligers van de verschillende koren die Bouwel nog rijk is, onder leiding van de pianist, ondersteunen de Marialiederen die door het volk worden meegezongen;
  • leden van de kerkraad (de vroegere kerkfabriek) zorgen voor logistieke steun, stoelen, onderhoud van de kapel;
  • de gemeente zorgt ervoor dat alles veilig verloopt door wegomleggingen te voorzien;
  • het feestcomité zorgt voor een hapje en een drankje.

 

DOORGAAN OF NIET?

Zolang de Langenheuvel bestaat, de kapel er is, we een priester of voorganger hebben, zullen we doorgaan.
Niet te vergeten, al de enthousiaste mensen die op 15 augustus met hun stoeltje komen aanlopen: awel, die genieten er elk jaar van, ik ook, ik heb bijna elke 15 augustus aan de kapel doorgebracht.

*tekst: Greta De Ceulaer en Greet Willems
*met dank aan Marjolijn Van Damme voor de info

Foto genomen tijdens het 200 jaar bestaan van de O.L.V. kapel op de Langenheuvel, 15 augustus. | © Tom Smouts