Zingen in het Baha'i geloof

Ondanks hun jonge ontstaansgeschiedenis kent de Bahá’í* gemeenschap een rijk aanbod van muzikale praktijken en tradities.
Bahá’u’lláh, de stichter van de Bahá’í geloofsgemeenschap, verkondigde dat men de geopenbaarde teksten en gebeden het beste kan zingen.
Het zingen van deze teksten en gebeden zorgt ervoor dat men de inhoud beter kan voelen en beleven.

Dit zingen werd oorspronkelijk in het Farsi  en Arabisch gedaan, maar het kan ook in de volkstaal of in het Engels.

Het zingen van gebeden kan thuis in persoonlijke kring, alleen of met familie en vrienden, maar gebeurt ook als de gemeenschap in groep samenkomt of in de tempel, waar er al een tempel gebouwd is. Ook tijdens de gemeenschapsactiviteiten, die regelmatig plaatsvinden, worden bijna altijd gebeden gezongen. Het zingen van de teksten en gebeden is immers altijd een deel van een bijeenkomst bij de Bahá’ís.

Individueel worden de baha’is aangeraden om elke dag ‘s morgens en ‘s avonds gebeden te zingen (of te zeggen). Er kan zelf gekozen worden welke teksten er gezongen worden.

Het individueel zingen van gebeden en teksten kan verlopen via een individuele muzikale interpretatie maar er zijn ook veel bewerkingen die overgenomen worden door anderen via koorzang of via digitale weg. (youtube)
Er is geen vaste muzikale richtlijn voor het zingen bij baha’is, het is juist de bedoeling dat er een grote culturele diversiteit ontstaat en men dat overal op een eigen manier kan doen.

Naast het letterlijk zingen van de geopenbaarde teksten en gebeden worden er ook veel songs en muziekstukken gemaakt die geïnspireerd zijn op een tekst of een baha’i principe en vrij uitgewerkt zijn. 

*Het Bahá’í geloof is een relatief jong geloof.  Het is ontstaan in Perzië (vandaag Iran) in het jaar 1817 met de stichter Bahá’u’lláh en had zijn eerste geloofsgemeenschap in Brussel in 1948. Het is een monotheïstische religie die gelooft dat God een aantal goddelijke Opvoeders heeft gestuurd, die manifestaties zijn van God, zoals Boeddha, Christus en Muhammad. Bahá’u’lláh is de Manifestatie, of wel Boodschapper van God voor deze tijd. Er zijn geloofsgemeenschappen verspreid over heel België.

Chile Baha'i Choir | © LGRLeuven