Een grondwitloofvademecum maakt de jongste generatie witlooftelers warm !

Op zoek naar een duurzaam, authentiek en innovatief teeltproces!

Vlaams-Brabants Grondwitloof.EU! wil de jongere generaties warm maken voor de grondwitloofteelt. Zij geven vakkennis en traditionele teelttechnieken door aan een nieuwe lichting enthousiastelingen. Via een tweejarig project (2012-2013) werd hiertoe heel wat werk verzet. Niet minder dan 17 telers werden geïnterviewd om bestaande kennis te verzamelen. Deze kennis werd per thema ingedeeld. Onder andere arbeidsbesparing, ergonomie, energiebeheer, geïntegreerde teeltmethode en wortelbewaring kwamen aan bod.

informatie verzamelen …, maar wat daarna? 

  • Nadien wisselden de geïnterviewden onderling info uit. 
  • Grondwitloof.EU! organiseerde informatieavonden en geleide bedrijfsbezoeken en de verzamelde info werd aan enkele starters getoond. Tijdens de geleide bedrijfsbezoeken, 6 in totaal, kwam de productiewijze in al zijn facetten aan bod: van de wortelteelt, het machinepark, de forcerie (kropteelt) en de energiebronnen, tot het bewerken vanaf de oogst tot het verpakken. Bij wijze van voorbeeld werd op een locatie de verschillende stappen van een bedrijfsaudit toegelicht. Deelnemers gingen naar huis met de brochure ‘Witloof en IPM*’. (*IPM staat voor Integrated Pest Management of geïntegreerde gewasbescherming. De nadruk ligt op gezonde gewassen en natuurlijke plaagbestrijding.)
  • Een projectresultaat van een andere orde, was de opmaak en ingebruikname van tablets met een digitale witloofquiz voor museumbezoekers
  • En last but not least, was er de opmaak van een vademecum of draaiboek over grondwitloof, dat online te vinden is op de website van de Nationale proeftuin voor Witloof
  • Tijdens het project vonden twee persmomenten plaats, waarop projectresultaten gepresenteerd werden en geïnterviewde witlooftelers werden gehuldigd: eentje op een grondwitloofbedrijf, en eentje in het Witloofmuseum te Kampenhout. 
Zeventien interviews met witlooftelers vormen de basis voor een heel diverse output!
grondwitloof oogsten
grondwitloof oogsten

Voorbeeldacties: zo geven mensen immaterieel erfgoed toekomst