Ambacht Muziekinstrumentenbouw

Vlaanderen en Brussel traden in de late middeleeuwen - vroege renaissance op de voorgrond als plaatsen waar kunstambachten tot grote bloei kwamen. Wat betreft muziekinstrumenten is vooral de klavecimbelbouw erg bekend, maar ook kleinere snaarinstrumenten werden in onze contreien in groten getale geproduceerd en gebruikt. Door het uit de mode raken van sommige instrumenten, de industriële revolutie en concentratie van productiecentra in andere Europese regio's verdween heel wat kennis over het ambacht hier even van het toneel. Met de hernieuwde aandacht voor de 'oude muziek' en de revival van de traditionele muziek kwam er in de 20e eeuw echter opnieuw meer belangstelling voor.

Omdat de vraag naar een degelijke opleiding groot was ontstond in de late jaren '70 het Centrum voor Muziekinstrumentenbouw, kortweg CMB, in Puurs. In de schoot van de vereniging ontstonden verschillende opleidingen.

Ambacht van muziekinstrumentenbouw | © /