Carnaval Moerzeke en Kastel

Carnaval Moerzeke en Kastel is een vierdaags volksfeest dat jaarlijks alternerend wordt gevierd in beide dorpen. Gedurende deze vier dagen wordt de hele lokale gemeenschap betrokken. De ‘orde van de Moese Sjiek’ zorgt voor het programma dat bestaat uit de verkiezing van Prins(es) Carnaval, verkiezing jeugdprins en –prinses, de ludieke zitting, de carnavalsstoet, kindercarnaval, janettenstoet en aansluitend de popverbranding. De carnavalsmicrobe wordt in beide dorpen met de paplepel meegegeven. Van jong tot oud heeft een bijdrage in dit hele feestgebeuren. In de regio is het carnaval reeds zeer gekend. Plaatselijk zijn er 13 carnavalsgroepen en een prinsengilde die zelf hun wagens en kostuums creëren, steeds aangepast aan een thema (al dan niet gebaseerd op plaatselijke anekdotes). Tijdens carnaval is iedereen gelijk en zorgt men er samen voor dat deze traditie kan blijven leven. Met enkele spilfiguren die de grote organisatie op zich nemen.

/ | © /