Historisch schutterswezen in Vlaanderen

Schuttersgilden werden eeuwen geleden opgericht om in te staan voor de veiligheid van de plaatselijke bevolking en bestaan tot op de dag van vandaag. Deze gilden hebben dan ook een rijk verleden, doorspekt met historische feiten en tradities.

De gildedansen, het vendelen en de trommelkorpsen zijn eigen aan het gildeleven. Net zoals het koningschieten, de optochten met koning- en keizerpaar, de bielemannen, de marketentsters, de teerfeesten ... bij de gildetradities horen. Maar ook heel wat oude voorwerpen, zoals geschriften, beeldjes, oude vaandels en vooral oude en zéér oude gildebreuken en koningszilver, bevestigen het rijke verleden van de gilden.

Onder impuls van de Federatie voor Vlaamse Historische Schuttersgilden, wordt actief ingezet op het levend houden van de tradities van weleer zodat ze bewaard worden voor de toekomst en ze doorgegeven worden aan jongere generaties.