Infoposter: Transmissie

Infoposter Transmissie

Deze infoposter transmissie bevat maar liefst twee meter aan informatie, handige tips en inspiratie om jou op weg te helpen bij het doorgeven van je immaterieel erfgoed. 

De poster is geïnspireerd op de UNESCO 2003 Conventie, het platform immaterieelerfgoed.be, de visienota ‘Een beleid voor immaterieel cultureel erfgoed’, het project ‘Meer dan leertijd. Educatieve processen binnen leerling-meesterschapspraktijken’ en de dagdagelijkse borgingspraktijken van vele immaterieel-erfgoedgemeenschappen in Vlaanderen. 

Download de infoposter hier 

Voorbeeldacties: zo geven mensen immaterieel erfgoed toekomst