Een samenwerking over de provinciale grenzen heen? Dat is reuze !

Reuzen in Vlaanderen vzw

Vzw Reuzen in Vlaanderen biedt onder andere praktische ondersteuning aan haar leden. Bijvoorbeeld rond het oprichten van een vzw. Ze heeft een groepsverzekering voor reuzenbeheerders, geeft advies over subsidies, organiseert een jaarlijkse federatiedag, waar mensen met elkaar in contact kunnen komen ...
Website

Stel je wil de reuzencultuur op de Inventaris Vlaanderen krijgen, niet de gebruiken rond één lokale reus, maar de reuzencultuur op zich. Alle reuzen in Vlaanderen dus: reuzen die al jaar en dag in optochten opstappen, maar ook diegenen die in een kelder of schuur lagen te wachten op een herontdekking en die nu weer volop in de belangstelling staan. En dan zijn er nog de nieuwe reuzen. 

Reuzenbeheerders uit alle provincies in Vlaanderen besloten samen aan de kar te trekken. In 2010 richtten zij ‘Reuzen in Vlaanderen’ vzw op om de reuzencultuur in Vlaanderen en Brussel te promoten en te bevorderen. Voor steun en begeleiding klopte de organisatie aan bij LECA vzw (Landelijk Expertisecentrum voor Cultuur van Alledag). 

Het werd een ware ontdekkingstocht. Want vooraleer de reuzencultuur erkend kan worden, moet je natuurlijk weten wie die reuzen en hun beheerders zijn. Het begin van een proces dat jaren in beslag nam. In 2015 waren 274 reuzenorganisaties gekend. Ondertussen zijn er zo’n vijftig organisaties aangesloten bij de federatie. Maar ‘Reuzen in Vlaanderen’ is er voor elke reus: ongeacht zijn of haar herkomst, leeftijd, geslacht en beheerder. 

Intentieverklaring Erfgoedzorg

Via allerlei contactmomenten, studiedagen en publicaties brachten ‘Reuzen in Vlaanderen’ en LECA vzw meer dan 300 reuzenvrijwilligers bij elkaar. Expertise werd uitgewisseld, mensen leerden het immaterieel cultureel erfgoedbeleid kennen en lazen het erfgoedzorgplan, waarna ze de bijhorende intentieverklaring konden ondertekenen. 


In totaal tekenden 76 reuzenorganisaties (320 reuzen) de intentieverklaring voor erfgoedzorg. De lijst is dynamisch: organisaties met reuzen kunnen zich altijd aan- of afmelden.


Het online reuzenregister bevat informatie over maar liefst 570 reuzen ! 

Sinds 2011 begonnen Reuzen in Vlaanderen en LECA vzw  aan de inventarisatie van de reuzen in een online reuzenregister. Ook dat is een dynamisch gegeven. Een ‘vaste’ lijst van reuzen en hun beheerders heeft geen zin. Die is zo weer gedateerd. 


Reuzenregister

Benieuwd naar de ambitie van ‘Reuzen in Vlaanderen’? 

Om de reuzencultuur te promoten en te bevorderen concentreren zij zich op: 

  • Inventariseren van de bestaande en verdwenen reuzen. 
  • Verspreiden van alle kennis over reuzen in Vlaanderen en Brussel via: een interactieve website, boeken, artikels, nieuwsbrieven … congressen, studiedagen, bijeenkomsten voor reuzengilden en -verenigingen en geïnteresseerden. 
  • Bevorderen van onderzoek en documentatie. 
  • Bevorderen van de kennis over behoud en beheer. 
  • Bevorderen van de kennis over tradities en gebruiken. 
  • Aanmoedigen van de bouw van nieuwe reuzen. 
  • Ondersteunen van evenementen met reuzen. 
  • Adviseren van de bevoegde overheden (lokaal, regionaal, nationaal, Europees).
  • Bevorderen van contacten tussen de reuzengilden en -verenigingen onderling en de organisatoren van reuzenstoeten in Vlaanderen, Brussel, Wallonië en het buitenland. 

Voorbeeldacties: zo geven mensen immaterieel erfgoed toekomst