Genovevaprocessie Steenhuffel

Jaarlijks gaat op Pinksteren de Sint-Genovevaprocessie uit in Steenhuffel. Verschillende generaties - een 600-tal figuranten - brengen de processie tot leven.

Meer dan 10 door paarden getrokken wagens worden jaarlijks opgemaakt voor deze speciale dag. Het eerste luik - het landelijk leven - brengt de rijke geschiedenis van Steenhuffel in beeld. Daarnaast is er aandacht voor verschillende wereldthema's, de sacramenten en taferelen rond de patrones Sint-Genoveva.