Getijdengebed in de Abdij Onze Lieve Vrouw van Nazareth

Monialen, vrouwelijke kloosterlingen die tot een contemplatieve orde behoren, streven naar een leven van voortdurend gebed. Het getijdengebed is daar een concrete uitdrukking van. Het doel ervan is de verbondenheid met God, maar ook met de wereld. Overal ter wereld wordt dit gebed op verschillende uren gebeden en gezongen. De verschillende getijden bestaan uit een combinatie van hymnen, psalmen en schriftlezingen. De getijden worden in het Nederlands gezongen en begeleid door het orgel. Er zijn zeven gebedsdiensten per dag en elke dienst heeft een eigen invulling.

De nachtwake vindt midden in de nacht, om 4u30, plaats. Waken is wakker blijven als iedereen rust. Dat gebeurt ook tijdens de nachtwake. Het is bidden voor de wereld die op dat moment slaapt. De vroege ochtenduren zijn bij uitstek uren die zich lenen tot inkeer en stilte.

De lauden of morgendienst vindt aan het begin van de dag plaats. Het is een lofzang waarin de dag en alles wat die zal brengen aan God toegewijd wordt.

In de loop van de dag zijn er korte gebedsdiensten die een scharnierpunt vormen tussen verschillende onderdelen van de dag: de drie zogenoemde kleine uren. Tussen het werken door zijn het momentjes van even aanknopen bij de kern van het monastieke leven. Het zijn de terts, de sext en de noon die respectievelijk in de voormiddag, op de middag en in de vroege namiddag gebeden worden.

Op het einde van de namiddag worden de vespers gebeden. Dit is het grote avondgebed met dankzegging en smeekgebed.

De dag wordt afgesloten met de completen. Opnieuw wordt de voorbije dag aan God toevertrouwd en wordt er gebeden om zegen en bescherming voor de wereld. Aan het einde van de completen wordt het Salve Regina gezongen, een Maria antifoon.

Het getijdengebed wordt gebeden door de zusters-trappistinnen van de abdij Onze Lieve Vrouw van Nazareth in Brecht. Deze gemeenschap behoort tot de Orde van de Cisterciënzers van de Strikte Observantie, of in de volksmond ‘de Trappisten’. Ook gasten die in abdij verblijven of gewoon langskomen kunnen deelnemen aan het getijdengebed. Het staat open voor iedereen.

Getijdengebed in de Abdij Onze Lieve Vrouw van Nazareth te Brecht | © /