Werkbundel: Rollen bij het borgen van immaterieel erfgoed

Hoe kan je als erfgoedprofessional immaterieel-erfgoedgemeenschappen ondersteunen in het borgen van hun immaterieel-erfgoedpraktijk?

Het verder laten leven van immaterieel erfgoed gebeurt allereerst door het doen en beleven door erfgoedgemeenschap zelf. Maar soms is er meer nodig om levend erfgoed een toekomst te geven. Deze bewuste actie(s) zorgen ervoor dat nieuwe generaties vol enthousiasme deelnemen en dat kennis en kunde overgedragen, maar aangepast worden met de tijd.

Werkplaats immaterieel erfgoed en FARO maakten, in samenwerking met immaterieel-erfgoedgemeenschappen, erfgoedcellen en dienstverlenende organisaties een (niet-exhaustief) overzicht.

Hoe gebruik je deze werkbundel?

Deze werkbundel is in de eerste plaats bedoeld als achtergronddocument voor erfgoedprofessionals. Het bied je een overzicht van 8 verschillende rollen die belangrijk zijn bij borgen van immaterieel erfgoed. Elke rol past binnen een specifiek facet van het borgingsproces en kent eigen taken en vaardigheden die belangrijk (kunnen) zijn voor het doorgeven van immaterieel erfgoed.

Het overzicht kan een hulpmiddel zijn om (bestaande of nieuwe) acties rond het immaterieel erfgoed verder vorm te geven. Neem hiervoor ook zeker een kijkje naar het Kompas Immaterieel Erfgoed, een praktische tool die je gidst via 3 dimensies die de immaterieel-erfgoedwerking als collectiebeherende organisatie vorm geven.

Je kan de (beide) werkbundel(s) o.a. gebruiken voor:

  • om bewust na te denken over de rol die u als persoon of organisatie wil spelen op verschillende momenten in het borgingsproces.
  • om een breed spectrum van mogelijke borgingsacties in beeld te krijgen.
  • als een takenoverzicht om in het borgingsproces niks uit het oog te verliezen of om taken en verantwoordelijkheden te verdelen of verduidelijken.
  • om specifieke acties, vormingen, workshops, faciliteiten te ontwerpen om diverse facetten van borgen te ondersteunen.
  • om voor een immaterieel-erfgoedpraktijk in kaart te brengen voor welke taken vorming, workshops, etc. nuttig kunnen zijn.
  • ...

Noot: Vanzelfsprekend komen er bij het borgen van immaterieel erfgoed nog veel meer acties kijken. Dit is een vereenvoudigd schema, bedoeld als overzicht van de verschillende invalshoeken en mogelijkheden.

Download hier de werkbundel.   

Voorbeeldacties: zo geven mensen immaterieel erfgoed toekomst