Hanswijkprocessie

De Hanswijkprocessie is al meer dan zeven eeuwen een religieus en artistiek gebeuren dat de straten van Mechelen siert. Een dynamische optocht verhaalt en verbeeldt sleutelmomenten uit het geloof en de geschiedenis van de stad.De processie is ontstaan in 1272 toen onlusten de stad teisterden. Volgens de legende droegen de bewoners van Hanswijk hun Mariabeeld naar de stadspoorten met de woorden “Monstra te esse matrem – Toon dat gij onze moeder zijt”. De kwalen hielden op en uit dankbaarheid werd beloofd het beeld jaarlijks uit te dragen. Zo geschiedde…Tot op de dag van vandaag brengt Maria in deze optocht mensen samen met de hoopvolle boodschap: 'ja' zeggen aan het leven. De Bijbelse en historische taferelen raken door middel van gebed, muziek, dans, woord en beeld herkenbare thema’s aan. Het Bijbels gedeelte wil een antwoord zoeken op de vraag: waartoe zijn wij geboren, waarheen zijn wij als mens op weg? Het historisch gedeelte brengt het rijke verleden van onze streken in herinnering: Sint-Rumoldus, de Bourgondische hertogen, de Habsburgers, het ontstaan en de evolutie van de Hanswijkkerk.Met hart en ziel werken vele vrijwilligers van generatie op generatie mee aan de voorbereidingen van de processie. Op de dag zelf maken meer dan duizend enthousiaste figuranten – jong en oud – in kleurrijke kostuums de actuele betekenis van de processie tastbaar. De grote wagens die het decor vormen van de taferelen zorgen voor spektakel in de stad. Ook de beeld- en schrijndragers gaan traditioneel mee. Mede door diverse creatieve samenwerkingen met Mechelse verenigingen en scholen speelt de processie in op de snel veranderende maatschappij. Ontelbare toeschouwers voelen zich elke keer opnieuw zichtbaar emotioneel verbonden. De Hanswijkprocessie, dat is een feestelijke beleving van een oude traditie met toekomst!

Hanswijkprocessie | © /