Choral Evensong zingen in de Anglicaanse traditie

Het getijdengebed of goddelijk officie bestaat in verschillende christelijke denominaties, waaronder ook in de Anglicaanse eredienst*. Doorheen de tijd evolueerde het getijdengebed in de Anglicaanse traditie.  Verschillende getijden, zoals de vespers (het avondgebed), noon en completen (het laatste getijdengebed van de dag)*, werden onder de noemer Evensong samengebracht. De teksten van deze vespers, noon en completen werden gebundeld in het Book of Common Prayer en gebeden tijdens de Evensong. Wanneer de teksten gezongen worden, gaat het om een Choral Evensong. Teksten kunnen bestaan uit psalmen of hymnen* of zijn afkomstig uit de Bijbel.

De tekst  wordt in de plaatselijke taal gezongen, maar is niet overal hetzelfde. Soms worden de teksten aangepast aan de culturele traditie van het land. In het Verenigd Koninkrijk was het bijvoorbeeld de gewoonte om het gebed ‘O Lord, save the Queen’ te zingen. In België zingt men dan “O Lord, save the King”. Sinds de aanstelling van King Charles als koning van het Verenigd Koninkrijk zingt men daar ook ‘O Lord, save the King’.

De Evensong wordt traditioneel dagelijks gezongen in de avonddienst in de Anglicaanse kathedralen. Het gebruik stelt dat de Evensong door een koor gezongen wordt. Aanvankelijk bestond dit koor uit volwassen mannen en jonge knapen, hedendaagse samenstellingen bestaan uit zowel mannen als vrouwen. Zij zingen ofwel a capella ofwel onder orgelbegeleiding.  De kerkgangers worden aangemoedigd om mee te zingen. De laagdrempeligheid van  de Evensong is een uiting van openheid. Iedereen is welkom, gelovig of niet. Er is geen communie-uitreiking, waardoor het onderscheid wegvalt tussen wie actief deel uitmaakt van de kergemeenschap en wie niet actief betrokken is.

In Engeland vindt de traditie van de Evensong dagelijks plaats in de grote kerken. In Vlaanderen en Brussel wordt de traditie van de Evensong ook onderhouden, zij het niet dagelijks. Er bevindt zich een Anglicaanse gemeenschap in Brussel die haar diensten houdt in de Pro-kathedraal van de Heilige Drievuldigheid. De Evensong wordt er regelmatig gezongen door het koor. Dit koor komt iedere dinsdag samen om te oefenen. Ook andere Anglicaanse gemeenschappen in Vlaanderen organiseren heel soms een Evensong. 

Een woordje uitleg:
*Anglicaanse eredienst: de Anglicaanse Kerk verwijst meestal naar de Kerk van Engeland, ontstaan na een schisma met de Rooms-Katholieke Kerk in 1534. Wereldwijd bestaan er 41 Anglicaanse provincies en 5 extra-provinciaalse kerken die verenigd zijn in de Anglicaanse gemeenschap. De Anglicaanse parochies en missies in Vlaanderen en Brussel vallen kerkrechtelijk onder de Kerk van Engeland.
*Vespers (of het avondgebed): behoort tot de getijden in de christelijke kerken en werd oorspronkelijk gebeden rond 17u. Komt van het Latijnse 'hora vespera', wat avond betekent.
*Noon: één van de zogenaamde 'kleine getijden' of korte gebeden, oorspronkelijk gebeden rond 15u (vroeger het negende uur, vandaar de naam 'noon').
*Completen: het laatste getijdengebed van de dag. Het komt van het Latijnse 'completorium' (afronding).
*Psalm: een religieuze liedvorm of beurtzang afkomstig uit de Joodse traditie.
*Hymne: een loflied in een religieuze context.

The Cathedral Choir Sings Choral Evensong | © License Free Image